Sari peste navigare

Fii observator

III.
Ce se întâmplă în spatele cortinei

Unul dintre cele mai interesante evenimente din zi este - evident - numărarea voturilor. Procedura este destul de minuțioasă și trece prin mai multe etape, condusă de președintele biroului electoral, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral.

Astfel, președintele biroului electoral:

 • Verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare și introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dacă lipsește ceva din aceste elemente, acest lucru trebuie să apară în procesul verbal făcut odată cu numărarea voturilor. 
 • Tot el anulează și buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii „ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare. Și aceste buletine anulate vor fi menționate în procesul verbal de la sfârșit. 
 • Stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă. Pe aceste liste nu trebuie să apară ștersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea unor situații pe care le acceptă legea.
 • Stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secția de votare.
 • După desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile valabil exprimate.
 • Citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidați care a fost votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent.
 • După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare încheie un proces-verbal, în două exemplare originale.

🚩 Bine de știut: operațiunea de numărare a voturilor va fi înregistrată audio-video, în mod neîntrerupt, lucru de care se vor ocupa operatorii de calculator.

Sunt nule buletinele de vot pe care:
 • Nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare;
 • Buletinele au alt model decât cel legal aprobat;
 • Buletinele pe care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor
 • 🚩 Votul este valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă
 • Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT"
 • 🚩 Buletinele de vot nule și voturile albe nu intră în calculul voturilor valabil exprimate

Înscrie-te ca observator