Sari peste navigare

Manualul observatorilor a fost actualizat pe 6 iunie. Actualizări 8 iunie:

COMUNICAT DE PRESĂ BEC

La alegerile locale, alegătorul poate vota doar în comuna, orasul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau reședința!

Alegătorul care nu se aflã în comuna, orașul sau municipiul unde are domiciliul sau reședința nu poate vota la alegerile locale.

Chiar dacà alegătorul se aflã într-o altã comunã, alt oras sau alt municipiu din același județ în care este situată localitatea unde are domiciliul sau reședința, acesta nu poate vota doar pentru consiliul județean sau doar pentru președintele consiliului județean.

Alegätorul care nu se aflã în sectorul municipiului București unde are domiciliul sau reședinta nu poate vota la alegerile locale!

Chiar dacã alegătorul are domiciliul sau reședința în municipiul București, dacă se află in alt sector, acesta nu poate vota doar pentru Consiliul General al Muncipiului București sau doar pentru primarul general.

La alegerile locale, dacă membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator al secției de votare și persoanele însărcinate cu menținerea ordinii își desfãșoarã activitatea la o secție de votare aflatã în altã comunà, alt oraș, alt municipiu sau alt sector al municipiului Bucuresti decât cele în care au domiciliul sau reședința, nu vor putea vota.

La alegerile pentru Parlamentul European, cu excepția categoriilor de persoane de mai sus, a celor care solicită urna specialã (mobilã) si a celor cu mobilitate redusă, alegătorii care se aflã în comuna, orasul sau municipiul în care au domiciliul nu pot vota la o altã secție de votare decât cea la care sunt arondați. Și în cazul alegâtorilor cu domiciliul în municipiul București, aceștia nu pot vota la alegerile pentru Parlamentul European la o altă secție de votare decât cea la care sunt arondați, chiar dacă se aflã în alt sector decât cel în care au domiciliul.

Astfel, la alegerile pentru Parlamentul European, pot vota la orice secție de votare din tară doar alegătorii care nu se aflã în comuna, orașul, municipiul sau sectorul în care au domiciliul.

Reiterăm că, la alegerile pentru Parlamentul European, membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator al secției de votare și persoanele însărcinate cu menținerea ordinii pot vota la secția de votare unde își desfășoară activitatea.

Cetățenii români cu domiciliul în strãinâtate pot vota la orice secție din țară la alegerile pentru Parlamentul European, însă la alegerile locale vor vota doar în localitatea/sectorul de reședință.