Sari peste navigare

Alegeri locale

 

Alegerile locale permit cetățenilor să își aleagă:  

  • consilii locale (în cazul Bucureștiului, consiliul primăriei de sector) 
  • consilii județene (sau Consiliul General al Municipiului București) 
  • primari (pentru București, primarul de sector) 
  • președinți ai consiliilor județene (pentru București, Primarul General al Municipiului București). 

Ei vor avea responsabilitatea de a administra și de a reprezenta interesele comunităților locale. Alegerile locale sunt momentul în care alegem cei mai apropiați reprezentanți și sunt esențiale pentru consolidarea autonomiei locale și pentru asigurarea unei administrații eficiente și responsabile. 

Votul este universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 

Funcțiile locale sunt însă alese prin modalități de vot diferite, care asigură atât reprezentarea proporțională a partidelor în consilii, cât și alegerea directă a liderilor executivi ai administrațiilor locale. 

Pentru Consiliile locale și județene votăm o listă de candidați propusă de un partid sau alianță politică, adică scrutin de listă și respectă principiului reprezentării proporționale. 

Pentru Primari și președinții consiliilor județene votăm candidatul preferat pentru aceste funcții, adică scrutin uninominal. 

Viceprimarii și vicepreședinții consiliilor județene sunt aleși prin vot indirect, de către consiliile locale sau județene, respectiv. 

Autoritățile locale funcționează ca entități administrative care gestionează serviciile publice și dezvoltarea la nivelul comunităților locale. Acestea sunt responsabile pentru planificarea și implementarea politicilor publice în diverse domenii precum urbanismul, educația, serviciile sociale, transportul public, și gestionarea deșeurilor. Autoritățile locale sunt alcătuite din consilii locale și județene, conduse de primari și consilieri aleși, care iau decizii bazate pe interesele și nevoile comunității. Aceste entități colaborează cu alte instituții și niveluri de guvernare pentru a asigura coerența și eficiența în administrarea publică și în implementarea proiectelor de dezvoltare locală. 

Autoritățile locale dețin o serie de competențe care le permit să administreze eficient resursele și să răspundă nevoilor comunităților pe care le reprezintă. Aceste competențe includ elaborarea și adoptarea bugetelor locale, planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare urbană, administrarea proprietății publice locale, organizarea și furnizarea serviciilor publice de bază, precum și promovarea și susținerea dezvoltării economice și sociale a comunității. Autoritățile locale au, de asemenea, rolul de a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, în colaborare cu instituțiile statului responsabile de aplicarea legii. 

Aleșii locali, inclusiv primarii și consilierii, joacă un rol esențial în conducerea și reprezentarea comunităților lor. Ei sunt responsabili de luarea deciziilor care influențează direct calitatea vieții cetățenilor, de la gestionarea bugetelor locale până la implementarea politicilor și proiectelor de dezvoltare. Aleșii locali servesc ca punte între cetățeni și administrația locală, asigurând că interesele și nevoile comunității sunt auzite și adresate. Ei trebuie să fie proactivi, transparenti și receptivi la feedback-ul cetățenilor pentru a îmbunătăți serviciile publice și a promova dezvoltarea sustenabilă a localităților și județelor pe care le reprezintă. 

Alegerile locale se desfășoară la fiecare patru ani, oferind cetățenilor oportunitatea regulată de a-și reînnoi sau de a schimba reprezentanții locali, în funcție de evaluarea performanței acestora și a impactului deciziilor luate asupra comunității. Ultimele alegerilor locale au avut loc în 27 septembrie 2020, cu o întârziere de aproape trei luni față de calendarul obișnuit, ca urmare a pandemiei Covid-19.  

Alegerile locale se bazează pe principii de reprezentare directă și proporțională, asigurând o participare cât mai largă și echitabilă a cetățenilor la procesul decizional. Votul este universal, egal, secret, direct și liber exprimat.